Prova d'article a llengua catalana

Un dia Horaci i David,

es menjaren ells dos sols,

trenta almuts de caragols

i un ase perhom rostit.