Materials de recuperació setembre 2017

A continuació teníu, per departaments i cursos, els materials que és necessari lliurar, fets, per a la recuperació de les matèries pendents del juny. En alguns casos no hi ha materials penjats perquè han estat donats individualment a cada alumne.

 

Departament         
Curs Documents
Música 1r i 2n      
Fitxer
Música 3r Fitxer
Música 4t Fitxer