Avaluació del quadern

A l'alumnat se li imposa com a abligació la confecció d'un quadern en el qual ha d'anotar les observacions fetes a classe, els exercicis que es resolguin i totes les altres dades que pugun ser necessàries per a preparar un tema.

Els criteris de correcció s'han racionalitzat i reunit en forma de quadrícula per a facilitar una tasca que té tendència a la subjectivitat. El format ODT

 

Criteris d'avaluació del quadern