Personal de secretaria

Personal de secretaria

La secretaria del centre la gestionen les persones següents

Ana Álvarez Carrero     Cap de la secretaria
Àngela Maria Fernández del Río