Centre

ROF

ROF

PGA centre 2017-18

Aqui va la PGA

Benvinguda

L'IES La Ribera

 

Horari del centre

 

Consta de 6 sessions lectives i dos esplais, el primer de 20 minuts i el segon de 15 minuts. 

 

Horari de sortida dels alumnes

 

Dilluns a Divendres des de les 8:00 a les 14:00 h

IMPORTANT:

 

Els alumnes menors d’edat no poden sortir del centre si no és perquè els recull el pare/mare o tutor legal o un adult amb permís dels pares. Han de signar a una llista a consergeria.
Els alumnes de Batxillerat poden sortir una hora abans d’acabar el seu horari lectiu si falta el professor que els havia de fer classe en aquell moment  es poden avançar hores per sortir abans si és possible. Podran sortir del centre els alumnes que facin assignatures soltes i tenguin el permís dels pares. L’entrada i la sortida es fa sempre per la porta principal.

En temps de esplai poden sortir els alumnes majors d'edat

 

Horari de biblioteca

 

Oberta de dilluns a divendres totes les hores del pati i variable, en hores lectives, segons disponibilitat del professorat.

Informacions ùtils.

Telèfons del centre:    971 494 189

                                   971 264 064

Fax:                             971 494 183

E-mail:                        Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Adreça:                       C/ Martinet n 8, Can Pastilla, Palma.  Mapa

 

 

 

 

 

 

Començament del curs escolar 2017-2018

 

El dimecres dia 13 comença es curs escolar. L'horari lectiu per aquest dia serà: 

Alumnat d'ESO: De les 8:00 a les 11:00 h. (Hi haurà transport escolar en aquest horari)

Alumnat de Batxillerat: A partir de les 11:05

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES

ANGLÈS

CRITERIS D'AVALUACIÓ


  • 1er cicle

La nota de cada avaluació se farà tenint en compte els següents aspectes:

 

1-Avaluació Formativa (40% de la nota):

Dins la qual s’inclouen els deures, l´actitud a classe i participació, el treball individual i en grup, els quaderns ordenats i complets i com es treballen les 4 destreses de l’assignatura a classe ( escoltar, parlar, escriure i llegir ). Ho avaluarem de la següent manera:10 % correspondrà a l' actitud de l' alumnat envers l' assignatura , un 10% serà la nota del quadern i un 10 % avaluarà els deures i, finalment un 10% de treball a classe.

 

2.- Avaluació Sumativa (60% de la nota):

dins aquest apartat s’inclouen les proves objectives i conceptuals que avaluen les destreses (els exàmens de cada unitat que se faran cada avaluació). El 60% de la nota correspondrà a la mitja de les proves escrites i orals realitzades a cada avaluació.

Per tal d'aprovar els examens escrits és obligatori que els alumnes intentin fer la prova de writing.

A més hauran de treure com a mínim una nota mitja de les proves objectives que no serà menor de quatre

  • 2on cicle

La nota de cada avaluació se farà tenint en compte els següents aspectes:

 

1-Avaluació Formativa (30% de la nota):

Dins la qual s’inclouen els deures, l´actitud a classe i participació, el treball individual i en grup, els quaderns ordenats i complets i com es treballen les 4 destreses de l’assignatura a classe ( escoltar, parlar, escriure i llegir ). D' aquest 30 % , un 10 % de la nota correspondrà a l'actitud i participació a classe, un altre 10 % els deures i el 10 % restant avaluarà la feina feta al quadern, workbook etc..

 

2.- Avaluació Sumativa (70% de la nota):

dins aquest apartat s’inclouen les proves objectives i conceptuals que avaluen les destreses (els exàmens de cada unitat que se faran cada avaluació). Un 70 % correspondrà a la mitja de les notes dels exàmens escrits, de les proves orals i durant el segon trimestre del treball o examen del llibre de lectura.

 

Per tal d´aprovar és obligatori que el alumne faci el writing corresponent a cada prova escrita.

A més hauran de treure com a mínim una nota mitja de les proves objectives que no serà menor de quatre.