Llibres de text pel curs 2017-2018

A continuació us presentam la relacio de llibres, agrupats per cursos, que seran oficials a l'IES La Ribera durant el curs acadèmic 2017-2018

  Colorful-books
Curs Relació de llibres
1r ESO 1r_ESO.pdf
2n ESO 2n_ESO.pdf
2n ESO PMAR 2n_PMAR.pdf
3r ESO 3r_ESO.pdf
3r ESO PMAR 3r_PMAR.pdf
4t ESO 4t_ESO.pdf
1r BTX Ciències 1r_BATX._CT.pdf
1r BTX Socials 1r_BATX._HCS.pdf
2n BTX Ciències 2n_BATX._CT.pdf
2n BTX Socials 2n_BATX._HCS.pdf