Documents de reserva de plaça i altres

A continuació teniu enllaços a cadascun dels documents de reserva de plaça pels diferents cursos, sol·licitud de permís -per part del centre- perquè els pares pugueu rebre missatges en les mòbils i el document per sol·licitar accés a la consulta de les dades informàtiques dels estudiants (accés al GESTIB). Feu-los servir si els que us enviarà el centre, a través dels estudiants, es perdessin o deterioràssin.

 

Intruccions per a la reserva de plaça per a la ESO

Sol·licitud de reserva de matrícula per a l'alumnat que ara cursa 1r ESO

Sol·licitud de reserva de matrícula per l'alumnat que ara cursa 2n d'ESO

Sol·licitud de reserva de matrícula per l'alumnat que ara cursa 3r ESO

Sol·licitud de reserva de matrícula per l'alumnat que ara cursa 4t ESO

Sol·licitud de reserva de plaça per fer Batxillerat

Reserva de matrícula per l'alumnat que ara cursa 1r de Batxillerat

Autorització per rebre missatges en el mòbil

Sol·licitud per tenir accés al programa de gestió de dades de l'alumnat (GESTIB)

Per tenir accés al GESTIB és necessari disposar d'un compte d'usuari de la CAIB ja que aquestes dades són confidencials