Document d'autorització per a sortides escolars

Document per autoritzar una sortida extraescolar

Perquè l'alumnat pugui participar en una sortida escolar és necessari que porti una autorització signada per algun dels seus tutors legals.

En el document adjut podeu trobar el model que, un cop imprès i emplenat, l'alumne corresponent ha de lliurar al centre.

autoritzacions sortides extraescolars.pdf